Du kan foreta en online booking fra 2 - 12 personer å få en bekreftelse på SMS og/eller e-post. Bordet er blir automatisk reservert for 2 timer, men du kan endre selv mellom 1-3 timer. Vi reserverer ikke bord på uteserveringen. Send oss en epost dersom du ønsker å forlenge reservasjonen. Online booking stenger kl 16:00 samme dag. Dersom det ikke er mulig å foreta en online booking kan det hende vi likevel har bord ledig og du bør derfor ringe.

Send en e-post eller ring oss dersom du ønsker å reservere for flere enn 12 personer eller større selskap. Du kan også reservere flere bord men da kan vi ikke garantere at dere sitter sammen selv om vi prøver på det.

  Foto: Per Sollerman

Foto: Per Sollerman