Forfatteren Frid Ingulstad har store kunnskaper om leveforholdene langs Akerselva i første del av 1900-tallet. Hun er kjent for sin evne til å fortelle gode historier og er en drivende formidler av Oslohistorie. Fortellingene hennes er basert på utallige samtaler med eldre mennesker som opplevde forholdene på Sagene tidlig i forrige århundre. I romanserien Sønnavind er handlingen lagt til årene 1905 og framover og skildrer miljøet langs Akerselva. Hennes biografiske roman om kvinnesakspioneren Betzy Kjeldsberg, Betzy. Fortellingen om en norsk foregangskvinne (2015), har høstet mange lovord.