MANDAG 10. DESEMBER KL 19.00 I BISTROEN, BYDELSHUSET JULEHEFTER – TOM BRENNE

På julemøtet vil Tom Brenne snakke om litterære julehefter. I Norge er det kanskje gitt ut rundt 20 000 slike julehefter, og Tom Brenne har selv 5600 av dem, antagelig den største samlingen etter Nasjonalbiblioteket. Han har også skrevet boka Norske julehefter. Boka om de litterære juleheftene fra 1880 til i dag kom ut på Messel Forlag i 2009.

Det ble gitt ut både lokale og landsdekkende julehefter. Mange av de landsdekkende ble trykt i Kristiania/Oslo og byen hadde også sine lokale julehefter. I foredraget vil Brenne vise oss litt av mangfoldet i juleheftelitteraturen, og spesielt trekke fram kunstnere og forfattere fra vår del av byen som har bidratt i juleheftene.