Marcus Thrane 200 år, historien om Norges første arbeiderleder og thranittbevegelsen 1848–1851 - ved Tore Pryser

Marcus Thranes liv var både spennende og dramatisk. Han ble uriktig dømt og satt i Botsfengselet i mange år, mens hans kone bodde i huset ved siden av brannstasjonen på Grønland for lettere å kunne besøke ham.

Marcus Thranes innsats for å organisere og bedre arbeiderbefolkningens kår hadde ikke minst betydning for befolkningen på Oslos østkant. Så dette er i høyeste grad også vår historie. I fjor feiret vi at det var 200 år siden Thrane ble født.

Tore Pryser, professor i historie ved Høgskolen i Lillehammer, har førstehånds kunnskap om emnet og er en dyktig og levende forteller.

http://kampenhistorielag.no