Endelig satt i system! Kviss kvelder på Bistroen med den aller beste master av de store spørsmål, Hans Rønning! Nyheter, allmennkunnskap, spesialiteter, favoritter, rariteter, lett og vanskelig, ingenting blir glemt eller utelatt.
FRAMFOR alt! Artig skal det være!